podolog

Mała odskocznia od medycyny estetyczenej… słowo od podologa.

Podologia – w Polsce jeszcze raczkująca, ale szybko rozwijająca się dziedzina medycyny.

Co się kryje pod słowem podologia?

To przede wszystkim dziedzina zajmująca się diagnozowaniem, leczeniem chorób stóp i stawu skokowo – goleniowego.

 

Jak wygląda wizyta u podologa?

 

Podolog przeprowadza szczegółowy wywiad, bada stopy, diagnozuje zmiany chorobowe na stopach oraz wykonuje specjalistyczny zabieg. Specjalista ds. podologii posiada wiedzę z zakresu ortopedii, anatomii, diabetologii, flebologii i dermatologii. Połączenie podstaw z tych dziedzin oraz praktycznych umiejętności umożliwia ocenę zmian występujących na stopach oraz propozycję odpowiedniego leczenia. Oprócz diagnostyki i leczenia, do zadań podologa należy edukacja pacjenta w zakresie profilaktyki zmian chorobowych oraz zalecenia odnośnie pielęgnacji domowej.

Pacjentami gabinetów podologicznych są najczęściej osoby, które odczuwają ból w obrębie stóp. Bardzo często jest on spowodowany przez zmiany o charakterze nadmiernych zrogowaceń – modzele i nagniotki (odciski) powstające w wyniku deformacji stóp oraz w miejscach wzmożonego ucisku i tarcia. Do innych przyczyn wizyt w gabinetach podologicznych należą wrastające paznokcie, pękające i suche pięty, paznokcie zakażone grzybicą, brodawki oraz utrata albo uszkodzenie płytki w wyniku urazu. Dodatkowo pomoc mogą uzyskać pacjenci ograniczeni ruchowo, z chorobami skóry typu: łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, chorobami kości i stawów, osoby cierpiące na reumatyzm, a także pacjenci z grupy ryzyka – z syndromem stopy cukrzycowej.

Cukrzycy to grupa, która powinna być otoczona szczególna opieką – zarówno diabetologiczną, jak i podologiczną. Liczba chorujących ciągle wzrasta, w Polsce przekroczyła już 2 mln, co stanowi ok. 4% populacji. Ponad połowa amputacji kończyn dolnych dotyczy tej grupy chorych. Z kolei nadwagę i otyłość, które należą do podstawowych czynników ryzyka cukrzycy typu II stwierdza się u ponad połowy rodaków. Takie statystyki wskazują na duże zapotrzebowanie na usługi podologiczne oraz ukazują jak kluczowe jest zwiększanie świadomości Polaków w zakresie cukrzycy i jej powikłań.  Jednym z najpoważniejszych powikłań cukrzycy jest zespół stopy cukrzycowej. Może manifestować się jako owrzodzenie, infekcja lub destrukcja tkanek głębokich, która lokalizuje się w obrębie stopy u cukrzyka z neuropatią i/lub niedokrwieniem. Zasadniczym elementem profilaktyki cukrzycy jest edukacja chorych i osób w ich otoczeniu. Powinna być prowadzona na kilku płaszczyznach, okresowo powtarzana i weryfikowana.

 

Chory powinien być edukowany w zakresie podstawowej wiedzy o cukrzycy:

– podstaw powstania choroby i jej powikłań,

– zasad podawania insulin oraz utrzymania odpowiedniego poziomu cukru ustalonego z lekarzem diabetologiem,

– kontrolowanie poziomu cukru przed i po posiłku, monitorowania pozostałych parametrów wyrównania metabolicznego: stężenia cholesterolu całkowitego, frakcji LDL i HDL, stężenia triglicerydów, poziomu hemoglobiny glikowanej (HbA1c) oraz poziomu ciśnienia tętniczego,

– zasad odżywiania i stosowania wysiłku fizycznego.

 

Dodatkowo diabetycy powinni być świadomi postępowania w zespole stopy cukrzycowej w zakresie:

–  zasad pielęgnacji stóp, odpowiedniego skracania paznokci, doboru obuwia,

– zasad postępowania w sytuacji objawów takich jak otarcie, obrzęk, wysięk, owrzodzenie, zaczerwienienie skóry stóp,

– zasad pielęgnacji stóp z raną lub owrzodzeniem,

– stosowania obuwia odciążającego lub indywidualnych wkładek ortopedycznych,

– zasad zmiany opatrunków.

 

Do zakresu usług podologa należy również podstawowy pedicure. Nasze stopy wymagają pielęgnacji przez cały rok. Regularne zabiegi utrzymują skórę stóp w dobrej kondycji, zapewniają zdrowy wygląd na lato, a także umożliwiają szybkie wychwycenie niepożądanych zmian i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Podolodzy współpracują z lekarzami różnych specjalności: dermatologiem, ortopedą, chirurgiem naczyniowym oraz diabetologiem. W sytuacjach budzących wątpliwości lub wymagających konsultacji z lekarzem, pacjent kierowany jest do odpowiedniego specjalisty.

Wszytkie zabiegi wykonywane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa przy użyciu sterylnych lub jednorazowych narzędzi.

 

Agnieszka Brodecka

Specjalista ds. podologii