RODO

Klauzula informacyjna RODO

Od dnia 25.05.2018 obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w związku z czym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz na jakich zasadach się to odbywa.

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest APM Anna Majewska,

Ul. Dworcowa 4b/1, 62-020 Swarzędz, PL, NIP 669 238 34 62.

Siedziba: ul. Dworcowa 4b/1, 62-020 Swarzędz.

 

Informacje o Państwa danych osobowych można uzyskać kontaktując się za pośrednictwem adresu e-mail: info@skinmedicine.pl lub adresu pocztowego: Anna Majewska ul. Dworcowa 4b/1, 62-020 Swarzędz.

Wszystkie dane osobowe przez Administratora są:

 • Zbierane w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach (zasada minimalizowania ilości danych osobowych do treści niezbędnych);
 • Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
 • Chronione za pomocą odpowiednich środków technicznych, fizycznych lub organizacyjnych przed niedozwolonym, niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem, zniekształceniem lub uszkodzeniem);
 • Przetwarzane zgodnie z prawem w sposób przejrzysty, jasny i zrozumiały dla osoby, której dane dotyczą;
 • Niepowtarzane w sposób niezgodny z celem, w jakim, w jakim zostały zebrane;
 • Ograniczone do tego, co jest niezbędne dla realizacji celów, dla których są przetwarzane;
 • Prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane lub ograniczane;
 • Przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • Przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą

 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane następujących celach:

 1. Realizacji usług z zakresu medycyny estetycznej, kosmetologii, kosmetyki, podologii.
 2. Realizacji usług szkoleniowych z zakresu medycyny estetycznej.
 3. Realizacji zamówienia złożonego poprzez stronę internetową, e-mailowo lub telefonicznie.
 4. Archiwizacji.
 5. Prowadzenia analiz i statystyk.
 6. Prowadzenia działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.
 7. Udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i zapytania.

W celu realizacji powyższych zadań Państwa dane mogą być przekazane stronom trzecim, w szczególności:

 1. Podmiotowi świadczącemu usługi hostingowe.
 2. Firmie odpowiedzialnej za księgowość.
 3. Firmie obsługującej elektroniczne wystawianie faktur.
 4. Firmie realizującej płatności internetowe oraz karty płatnicze.
 5. Firmie udostępniającej oprogramowanie do zarządzania gabinetem.
 6. Firmie kurierskiej.

 

Mają Państwo prawo do:

 • Żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • Sprostowania danych osobowych;
 • Usunięcia danych osobowych, chyba że przepisy prawa tego zabraniają;
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • Prawo do przenoszenia danych;

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonywania usług świadczących przez firmę APM Anna Majewska.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim te dane są przetwarzane i będzie obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • Przepisy prawa, które mogą narzucać przetwarzanie danych lub ich archiwizację przez określony czas;
 • Okres przez jaki są świadczone usługi;
 • Okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;

 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).