Dofinansowania

Jeżeli jesteś zainteresowana/y podniesieniem swoich kompetencji w oparciu o szkolenia, zachęcamy do skorzystania z dofinansowania, jakie daje system Podmiotowego Finansowaniu Usług Rozwojowych. Już teraz można uzyskać nawet do 80% dofinansowania na realizację dowolnego szkolenia z oferty Kliniki Skin Medicine.

Jak otrzymać dofinansowanie?

W ofercie Skin Medicine wybierz dowolny kurs i dokonaj wstępnej rezerwacji telefonicznie. Następnie zapisz się na szkolenie poprzez Bazę Usług Rozwojowych i skorzystaj ze szkolenia.

Dla kogo jest dofinansowanie do szkoleń?

  • właściciel firmy pełniący funkcje kierownicze oraz jego wspólnicy,
  • pracownik przyjęty na podstawie umowy o pracę,
  • osoba świadcząca usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług
  • aby uzyskać finansowanie na szkolenia w danym województwie firma powinna być zarejestrowana właśnie w tym województwie.

Na co mogą Państwo uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie z BUR można uzyskać na rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników MMŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz na kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby, m.in. właśnie na szkolenia

UWAGA!
Dofinansowanie obejmuje tylko i wyłącznie usługi szkoleniowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych, przez podmioty posiadające pozytywną zweryfikowaną akredytację na realizację usług dofinansowanych

Czym jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)?

Baza Usług rozwojowych to serwis przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w którym znajdują się wszystkie szkolenia wraz z terminami realizacji jednostek posiadających pozytywną akredytację PARP na świadczenie usług i szkoleń dofinansowanych.